[TRANS] 20150402 Jaejoong từ lời kể của một lính mới trong quân ngũ


Jaejoong ăn uống rất ngon miệng, tuy nhiên trong giờ ăn hay nhìn ra cửa sổ vì không cảm thấy thoải mái lắm khi mọi người xung quanh cứ nhìn anh hoài xD Tuy nhiên anh cũng có vẻ vui vì mọi người đều khen anh đẹp trai.

Ngoài ra, anh cũng nói chuyện rất nhiều với các đồng đội khác.

Etrans by @Crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: