[OTHER TWITTER] 20150406 Chị gái Jaejoong cập nhật: gia đình đã nhận được thư của anh từ quân ngũ


[V-TRANS] Cuối cùng thì quần áo mà Jaejoong mặc hôm nhập ngũ đã tới nhà; trong bưu kiện có quần áo thằng bé đã mặc và thư cho bố mẹ nữa. Nước mắt lại rơi nữa rồi. Thật may vì thằng bé vẫn khỏe, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thằng bé thật tuyệt khi chuẩn bị trước quần áo đẹp cho những đứa cháu xinh đẹp. Tiếp tục giữ sức khỏe nhé!

*Jaejoong đã đặt trước quần áo cho các cháu và chúng mới tới nơi hôm nay. Dưới đây là hình ảnh các cháu mặc đồ cậu Jaejoong mua cho:

Sources: @kkjj4 + @mk_taiji
Translated by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: