[OTHER SNS] 20150813 Jaejoong có thể sẽ tham gia Lễ hội dành cho Lực lượng bộ binh lần thứ 13 tại Chungnam vào tháng 10


Một anh lính vừa đăng ảnh trên instagram với dòng chữ:

“Liên hoan Lực lượng Bộ Binh lần thứ 13*! Fighting! ‪#‎nhạckịch‬ ‪#‎KimJaejoong‬”

*Liên hoan Lực lượng Bộ Binh lần thứ 13 sắp tới được tổ chức từ ngày 2/10 đến ngày 6/10 tại Chungnam Gyeryong Emergency Runway.

Một người bạn anh cũng đăng ảnh trên IG

Pic credit: ssssaac + ryudocker1125
Etrans by @crystalmoon64
Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: