[TRANS] 20151008 “Đại ca sẽ trả tiền cho, các chú thích mua gì cứ chọn!”


[V-TRANS] Bạn của bạn tôi nhìn thấy Kim Jaejoong ở PX [siêu thị trong quân ngũ]
Anh ấy dẫn anh em trong tiểu đội tới và bảo họ “Đại ca mua cho. Mấy đứa thích ăn gì cứ chọn.”
Mỗi người chỉ chọn có 1, 2 món đồ.
Thế là Kim Jaejoong nói “Gì thế này? Thế thôi á? Mấy chú đừng có hối hận đấy nhé?”
Anh ấy dễ thương quá đi mất. Dễ thương thì phải được chia sẻ ^^

Sources: KJJ DC Gall
Translated by: @crystalmoon64
Shared by: JYJ3
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: