[DISCUSSION] Your first “meeting” with Jaejoong

Cho tới thời điểm này, có lẽ bất cứ ai yêu Jaejoong đều có thể nói không ngừng về tính cách, quan niệm sống, điểm mạnh, điểm yếu,… tất cả mọi thứ về con người Jaejoong.

From the time being till now, anyone those who is in love with Jaejoong must have talked continuously about his characteristic, the view of life, the strong, the weakness of course, etc,…all about his humanity.

Thế nhưng, bạn có còn nhớ, lần đầu tiên bạn nhìn thấy/biết đến/nghe về Jaejoong là khi nào, việc đó xảy ra như thế nào, và ấn tượng về anh ấy ra sao không?

But then, I wonder…

Do you remember when you have seen/come to know/heard about Jaejoong for the first time, how it happened, and what impression you have had?

Những ký ức về việc bạn đã thích, và yêu anh ấy như thế nào, có còn hiện rõ trong tâm trí bạn?

Do your memories come flooding back or standstill get in your mind about the things you love, and the way you give him your heart?

Chúng ta hãy cùng chia sẻ với nhau những điều đó nhé XD

Shall we give a moment to share, to talk, and to discuss all of this, don’t we? XD Continue reading “[DISCUSSION] Your first “meeting” with Jaejoong”

Up ↑