[PICS + INFO] 20150328 Hình ảnh + chữ ký của Jaejoong tại một tiệm ăn trước khi đi quân ngũ

Hôm đó, Jaejoong đã tới và còn ôm bác ấy rất chặt và rất lâu nữa. Anh tặng con trai bác vé đi xem concert nên cậu ấy đã đi. Cậu ấy đã cảm thấy rất bất ngờ trước khả năng ca hát tuyệt vời của Jaejoong, và hơn hết là ấn tượng vô cùng với tính cách tử tế của anh ấy.

Continue reading “[PICS + INFO] 20150328 Hình ảnh + chữ ký của Jaejoong tại một tiệm ăn trước khi đi quân ngũ”

Up ↑