[PICS] 20141113 Jaejoong chụp hình với bình đựng nước “All of us” Bottoms up!

Thông tin: Mua bình đựng nước “All of us” sẽ giúp các hộ gia đình ở châu Phi đủ nước dùng trong 2 tuần.

Continue reading “[PICS] 20141113 Jaejoong chụp hình với bình đựng nước “All of us” Bottoms up!”

Up ↑