[VIDEO + TEXT PREVIEW] 20140112 Preview tập 3 + 4 phim “Spy”

Video

Text preview tập 3:

Gicheol đe dọa Hyerim để có được Seonwoo. Sau khi biết Seonwoo là nhân viên của Cục tình báo quốc gia (NIS), bà quyết định nộp mình cho Gicheol..

Text preview tập 4:

Hyerim theo dõi Seonwoo 24/24 theo yêu cầu của Gicheol. Seonwoo đề nghị sử dụng Suyeon làm “điệp viên hai mang” với cấp trên Junghyeok.

Source: KBS
Translated by @crystalmoon64 of @SPY_2015
Shared by @SPY_2015
Vtrans and shared by CielJJ

Up ↑