[TRANS] Từ một lính quân y: “Tôi thực sự ngưỡng mộ và kính trọng Jaejoong hyung…”

Ban nhạc quân đội? Anh ấy thực sự tới đó sao? Nơi vất vả nhất…
Tôi đang là một nhân viên cứu thương phục vụ cho Sư đoàn Bộ Binh Quân đội số 11
Khi là một binh nhất, tôi đã nhận được khoá đào tạo thêm bắt buộc nên tôi đã khá bận rộn. Nhưng vẫn chẳng thể nào vất vả được như các binh lính bình thường khác.
Khi tôi được thăng cấp lên hạ sĩ, tôi chỉ cần thực hiện những nhiệm vụ cơ bản và có nhiều thời gian hơn để đọc sách và học tập.
Do tình hình chiến sự với Bắc Triều Tiên, kì nghỉ của tôi đã bị hoãn lại và cuối cùng thì hôm nay tôi cũng được ra ngoài.
Quá trình rèn luyện của tôi không quá khó khăn do tôi làm trong lĩnh vực y khoa. Một lính quân y như tôi chẳng là gì so với người anh lớn Kim Jaejoong, so với những gì anh đã phải trải qua.
Lịch trình của anh ấy thật không thể tưởng tượng được:

Continue reading “[TRANS] Từ một lính quân y: “Tôi thực sự ngưỡng mộ và kính trọng Jaejoong hyung…””

Up ↑