[VIETSUB] 20120618 iMBC – Jaejoong Dr. Jin Action Scenes BTS (CielJJ + JYJFamily)

Trong cảnh hậu trường này, các bạn có thể chứng kiến một Kim Jaejoong thường ngày rất hậu đậu vụng về :”> tập luyện với kiếm chăm chỉ và nhiệt tình như thế nào XD

Jaejoong rất ngoan, dù bị kiếm cắt vào tay nhưng vẫn cố tình giấu tay đi không cho bác quay camera nhìn thấy <33333

Translator – Timer & Encoder: The_Little_Pear
Typesetter: Susami
Brought to you by CielJJ & JYJFamilyVN Subbing team
PLEASE DO NOT UPLOAD TO ANY OTHERS HOST OR WEBSITE!

Continue reading “[VIETSUB] 20120618 iMBC – Jaejoong Dr. Jin Action Scenes BTS (CielJJ + JYJFamily)”

[VIETSUB] 20120617 MBC Happy Time – Dr. Jin Jaejoong NG Cut (CielJJ + JYJFamilyVN)

Đọc lời thoại vô cùng trôi chảy, không mắc tới một lỗi nhỏ… nhưng vẫn NG!! Lý do vì sao?

Đó là vì….

Gió thổi quá mạnh XD Mũ của tướng quân đã bị cuốn theo chiều gió XD

Translator – Timer & Encoder: The_Little_Pear
Typesetter: Susami
Brought to you by CielJJ & JYJFamilyVN Subbing team
PLEASE DO NOT UPLOAD TO ANY OTHERS HOST OR WEBSITE!

Photobucket

Continue reading “[VIETSUB] 20120617 MBC Happy Time – Dr. Jin Jaejoong NG Cut (CielJJ + JYJFamilyVN)”

Up ↑