[HQ FANCAMS] 20151223 Jaejoong tại concert cuối năm của Sư đoàn 55

Xuất hiện trên sân khấu trong tiết mục ảo thuật:

MC:

가족사진 – Family Portrait

Continue reading “[HQ FANCAMS] 20151223 Jaejoong tại concert cuối năm của Sư đoàn 55”

Up ↑