[NEWS] 20120301 JYJ Kim Jaejoong’s Male Fans Catch Interest

[NEWS] 20120301 Fanboy của JYJ Kim Jaejoong thu hút cư dân mạng

The love of male fans towards JYJ member Kim Jaejoong has become a hot topic.
Tình cảm của các fanboy dành cho thành viên JYJ Kim Jaejoong đang trở thành chủ đề nóng bỏng trên các diễn đàn mạng xã hội.

Recently a post was spread on online communities showing pictures of Kim Jaejoong’s male fans from all over the world doing various things such as holding posters or taking pictures of Jaejoong with their cameras.
Gần đây bài viết đăng tải những bức hình về fanboy của Kim Jaejoong trên toàn thế giới với hàng loạt hành động khác nhau như cầm trên tay các poster hay chụp hình những bức ảnh của Jaejoong bằng camera đang lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội. Continue reading “[NEWS] 20120301 JYJ Kim Jaejoong’s Male Fans Catch Interest”

Up ↑