[NEWS] 20140217 Fanclub của Jaejoong quyên góp 10 triệu won cho những trẻ em cơ nhỡ

Fanclub của Jaejoong ‘Prickly Noonas of HEROSE‘ đã quyên góp 10 triệu won (~ $9,400 USD) cho chiến dịch ‘After Baby Box’, hỗ trợ hàng trăm trẻ em cơ nhỡ bị bỏ rơi và đóng vai trò như cha mẹ thứ hai của các bé để đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển của chúng.

Continue reading “[NEWS] 20140217 Fanclub của Jaejoong quyên góp 10 triệu won cho những trẻ em cơ nhỡ”

[NEWS] 20120229 JYJ Kim Jaejoong’s Overseas Fanclub Donates 10 Million Won for Jaejoong’s Birthday: Crowned “Superior Fans”

[NEWS] 20120229 Fanclub quốc tế của thành viên JYJ Kim Jaejoong đã quyên góp 10 triệu won nhân dịp sinh nhật Jaejoong: họ được mệnh danh là “Superior Fans”

JYJ group member Kim Jaejoong’s overseas fanclub, PrinceJJ, has recently donated 10 million won.
Fanclub quốc tế của thành viên nhóm nhạc JYJ Kim Jaejoong, PrinceJJ, gần đây đã quyên góp từ thiện 10 triệu won.

On Janurary 26th, PrinceJJ collected many gifts to celebrate the birthday of Kim Jaejoong and also did a special projects such as raise 10 million won donations for World Vision International’s campaign which sponsors the planting of mango trees in Africa.
Vào ngày 26 tháng 1, PrinceJJ đã thu nhận rất nhiều món quà được gửi đến để mừng sinh nhật Kim Jaejoong, đồng thời cũng thực hiện một dự án đặc biệt là quyên góp 10 triệu won ủng hộ cho chiến dịch quốc tế của World Vision tài trợ cho công cuộc trồng xoài tại Châu Phi. Continue reading “[NEWS] 20120229 JYJ Kim Jaejoong’s Overseas Fanclub Donates 10 Million Won for Jaejoong’s Birthday: Crowned “Superior Fans””

Up ↑