[PICS + TRANS] Kim Jaejoong được nhà cung cấp thực phẩm cho dự án hỗ trợ bữa ăn trưa của KJJ DC Gallery khen ngợi

Trích đoạn từ blog của nhà cung cấp thực phẩm:

Kim Jaejoong là người đầu tiên đến và kiểm tra thức ăn. Cậu ấy nói với nhân viên phục vụ đặt thêm sashimi vào một vài đĩa ^^. Cậu ấy có một kế hoạch chi tiết cho bữa tối! Một điệp viên tài ba thực thụ.

Continue reading “[PICS + TRANS] Kim Jaejoong được nhà cung cấp thực phẩm cho dự án hỗ trợ bữa ăn trưa của KJJ DC Gallery khen ngợi”

Up ↑