[TRANS] Câu Chuyện Đằng Sau Tiết Mục Song Ca It’s Only My World của Jaejoong và Hạ sĩ Oh Yusung

Hôm nay Oh Yusung – người song ca It’s only my world với Jaejoong ngày cuối đã chia sẻ lý do dẫn tới màn trình diễn này:

Continue reading “[TRANS] Câu Chuyện Đằng Sau Tiết Mục Song Ca It’s Only My World của Jaejoong và Hạ sĩ Oh Yusung”

Up ↑