[VIDEO] 20120414 Jaejoong in MBC Kim Huynjoong’s Documentary

A friendship of 10 years ^____^ Babie’s smile is sooo precious ^^ And they were at Bum’s Story – Jaejoong’s restaurant.

Some infos:

– When Huynjoong had a hard time, JJ left a letter at his bed side and he still keeps the letter.
– HJ said he wrote a letter back to jae as well. and jae still has the letter, he kept it too.
– Khi Hyunjoong có khoảng thời gian khó khăn, Jaejoong đã để một lá thư bên phía giường (của HJ) và HJ vẫn đang giữ lá thư đó.
– HJ nói anh ấy cũng đã viết lại một lá thư cho Jaejoong. Và Jaejoong cũng đang giữ nó. Continue reading “[VIDEO] 20120414 Jaejoong in MBC Kim Huynjoong’s Documentary”

[INFO] MBC ‘K-POP Star documentary on Kim Hyun Joong will feature friendship with Jaejoong

[INFO] Phim tài liệu về ngôi sao K-POP Kim Hyun Joong của đài MBC sẽ khắc họa tình bạn thân thiết với Jaejoong

Photobucket

MBC ‘K-POP Star documentary’ first star is Kim Hyun Joong. According to the article, MBC’s special program, ‘K-POP Star fascinates the world’ (to be shown on April 14 12:20 KST) will show Hyun Joong’s Arena tour in Japan, fan-meeting in Korea, and the preparation of his comeback album in June. Also, this show will reveal Hyun Joong’s depression during promotional activities in Japan, and the friendship with JYJ’s Kim Jaejoong for the last ten years. Continue reading “[INFO] MBC ‘K-POP Star documentary on Kim Hyun Joong will feature friendship with Jaejoong”

Up ↑