[SNS] 20150316 + 17 Jaejoong cập nhật twitter + IG: cún con và Junsu

[V-TRANS] Cún con


 

[V-TRANS] Tay (chân) nào!

[V-TRANS] Nhảy!

[V-TRANS] Jun-jjang em đang làm gì thế?

Source: @bornfreeonekiss2 + @bornfreeonekiss
Shared by CielJJ

[INSTAGRAM] 20141229 Cập nhật instagram Jaejoong – mì ăn liền

[PHOTO] 선물받았던 컵라면들..
혼자 사는 남자로선 전부 먹기엔 무리기에..
스텝들과 나눠 먹겠습니다~ instagram.com/p/xLcJoWknu_/

[TRANS] Tôi đã nhận được quà là những cốc mì ăn liền này đây..
Con trai sống một mình thì không thể ăn hết chừng này thế nên..
Tôi sẽ chia sẻ chúng với các nhân viên~

Source: bornfreeonekiss2
Translated & Shared by: JYJ3
Vtrans and shared by CielJJ

Up ↑