[HD FANCAMS] 20160410 Jaejoong tại lễ hội quân nhạc và thao diễn Jinhae (ngày 4)

☝☝ Suất chiều

☝ Left-handed

☝☝ Suất tối:

Continue reading “[HD FANCAMS] 20160410 Jaejoong tại lễ hội quân nhạc và thao diễn Jinhae (ngày 4)”

Advertisements

Up ↑