[TWITTER] 20150126 Jaejoong cập nhật twitter – Jparty tại Seoul

[V-TRANS] Bạn bè, gia đình đã đến vì tôi, cả các bạn (fans) – gia đình JJ – nữa cũng đã tới.. Một sinh nhật thật sự tuyệt vời. Cảm ơn^^ Nhờ có mọi người, tôi đã được tiếp thêm sức mạnh. Tôi đã rất hạnh phúc ^^

Continue reading “[TWITTER] 20150126 Jaejoong cập nhật twitter – Jparty tại Seoul”

Up ↑