[RANKING] Fans Trung Quốc hoàn thành nguyện vọng đạt 100 điểm MV trên Yinyuetai của Jaejoong

Trong thời quảng bá WWW Jaejoong từng chia sẻ muốn MV trên Yinyuetai (một kênh chia sẻ video lớn của Trung Quốc – tương tự như Youtube) đạt 100 điểm (từ 6’18)

Và fans Trung của anh đã cố gắng để hoàn thành mong muốn đó cho MV “Love you more” vào đúng ngày Valentine

Love you more đạt #1 với điểm tuyệt đối và phá vỡ 5 kỷ lục

Continue reading “[RANKING] Fans Trung Quốc hoàn thành nguyện vọng đạt 100 điểm MV trên Yinyuetai của Jaejoong”

Up ↑