[INFO] Sơ lược về Tạp chí “THE JYJ MAGAZINE” ấn bản số 2 + Lịch đặt trước

 photo 787559506_zpscd1b6a64.jpg

Với chủ đề ‘Tình bạn’ trong Tạp chí THE JYJ MAGAZINE ấn bản số 2 (phát hành tháng Bảy), JYJ đã giãi bày những tâm tư suy nghĩ và trải nghiệm của họ về tình bạn và chúng tôi đã bóc tách tình bạn của họ qua tạp chí ảnh và câu chuyện xung quanh nó.

I. Hạng mục

1. Nội dung

  • 30 trang báo ảnh liền mặt + câu chuyện xung quanh nó
  • Phỏng vấn về JYJ Tokyo Dome + Câu chuyện hậu trường
  • Những bức ảnh chưa từng hé lộ về các hoạt động solo của Jaejoong, Yoochun, Junsu + thư viết tay của họ.
  • Quá trình chuẩn bị cho Membership Week 2013 được hé lộ

Continue reading “[INFO] Sơ lược về Tạp chí “THE JYJ MAGAZINE” ấn bản số 2 + Lịch đặt trước”

Up ↑