[NEWS] 20120229 JYJ Kim Jaejoong’s Overseas Fanclub Donates 10 Million Won for Jaejoong’s Birthday: Crowned “Superior Fans”

[NEWS] 20120229 Fanclub quốc tế của thành viên JYJ Kim Jaejoong đã quyên góp 10 triệu won nhân dịp sinh nhật Jaejoong: họ được mệnh danh là “Superior Fans”

JYJ group member Kim Jaejoong’s overseas fanclub, PrinceJJ, has recently donated 10 million won.
Fanclub quốc tế của thành viên nhóm nhạc JYJ Kim Jaejoong, PrinceJJ, gần đây đã quyên góp từ thiện 10 triệu won.

On Janurary 26th, PrinceJJ collected many gifts to celebrate the birthday of Kim Jaejoong and also did a special projects such as raise 10 million won donations for World Vision International’s campaign which sponsors the planting of mango trees in Africa.
Vào ngày 26 tháng 1, PrinceJJ đã thu nhận rất nhiều món quà được gửi đến để mừng sinh nhật Kim Jaejoong, đồng thời cũng thực hiện một dự án đặc biệt là quyên góp 10 triệu won ủng hộ cho chiến dịch quốc tế của World Vision tài trợ cho công cuộc trồng xoài tại Châu Phi. Continue reading “[NEWS] 20120229 JYJ Kim Jaejoong’s Overseas Fanclub Donates 10 Million Won for Jaejoong’s Birthday: Crowned “Superior Fans””

Up ↑