[VIDEO + TRANS] 20150328-29 Đoạn băng nhắn nhủ cuối cùng của Jaejoong cho các fans trong concert ‘The beginning of the end’

Chào các bạn~!! Tôi là Jaejoong đây.

Chắc là… Buổi trình diễn mà tôi đã chuẩn bị bây giờ đã kết thúc… và bạn có lẽ đang ở ngoài đó còn tôi đang trong hậu trường… có lẽ chúng ta đều cảm thấy có chút trống vắng và đang cố gắng để xoa dịu tâm trí của chúng ta..

Có lẽ, tôi sẽ trộm nhìn các bạn từ hậu trường.
Và tôi nghĩ chắc chắn tôi đã không thể nào nói hết với các bạn tất cả những gì tôi muốn..
Vì thế tôi đặc biệt chuẩn bị đoạn băng này…

Continue reading “[VIDEO + TRANS] 20150328-29 Đoạn băng nhắn nhủ cuối cùng của Jaejoong cho các fans trong concert ‘The beginning of the end’”

Up ↑