[NEWS] 20150304 Kim Jaejoong sẽ nhập ngũ vào ngày 31/3

Công ty quản lý của Kim Jaejoong đã đưa ra những thông báo chính thức về việc nhập ngũ.

Vào ngày 4 tháng 3, CJes Entertaiment cho biết, “Kim Jaejoong sẽ nhập ngũ vào ngày 31/3.” và chính thức thừa nhận các tin tức.

Continue reading “[NEWS] 20150304 Kim Jaejoong sẽ nhập ngũ vào ngày 31/3”

Up ↑