[OTHER TWITTER] 20150329 Chị gái của Jaejoong chia sẻ lời nhắn nhủ của mẹ anh

[V-TRANS] Jaejoong chính là món quà tuyệt vời nhất. Mọi người, yêu các bạn rất nhiều. Các bạn sẽ chờ thằng bé mà đúng không?

Continue reading “[OTHER TWITTER] 20150329 Chị gái của Jaejoong chia sẻ lời nhắn nhủ của mẹ anh”

Up ↑