[NEWS] 20141216 Kim Jaejoong giúp đỡ Park Minyoung cho cảnh nhảy theo “Hug” trong bộ phim “Healer”

(lược bỏ)

Trong Healer, có một cảnh Park Minyoung nhảy theo bài Hug của TVXQ. Park Minyoung kể rằng thành viên cũ của TVXQ – Kim Jaejoong đã giúp đỡ cô ấy. “Trong số các bạn của tôi, Kim Jaejoong và bạn thân của anh ấy biết [vũ đạo của Hug]. Họ đã quay những điểm chính yếu trong vũ đạo và gửi cho tôi đoạn băng đó.”

[Video Park Minyoung nhảy theo Hug trong Healer]

Source: Tenasia
Etrans by @the_little_pear
Vtrans and shared by CielJJ

Up ↑