[OTHER SNS] 20150402 Chị gái Jaejoong cập nhật twitter về anh

Cập nhật twitter Kim Sukjin (Chị thứ tư)

[V-TRANS] Hôm trước khi Jaejoong nhập ngũ, tôi đã chỉ cho Jaejoongie xem món quà tuyệt vời nhất dành cho thằng bé. Đó là người hâm mộ sẽ luôn bảo vệ em. Em trai bé nhất nhà sẽ làm tốt thôi. Chị cũng sẽ không khóc nữa và sẽ chờ em trở về khỏe mạnh hơn, đàn ông hơn. Yêu em và nhớ em.♡

Ảnh đại diện trên kakaotalk của chị Suyoung (Chị Tám)

Continue reading “[OTHER SNS] 20150402 Chị gái Jaejoong cập nhật twitter về anh”

[TRANS] 20120308 Kim Jaejoong’s sister’s tweets.

[TRANS] 20120308 Tweet của chị gái Kim Jaejoong

3:43pm: 이래서연예인들이 우울하고 자살하고!조울증에 우울증 걸리는거다! 나도30이넘어서 조금만화가나면 화내고생각정도는 할수있는사람인데말이지~말이사생이지~내가생각할땐저승사자나 스토커다!아침에재중이의 카톡문구보고 너무놀라 가슴이철렁거렸다~
3:43pm: This is the reason why celebrities get depressed and commit suicide! This is the reason why they become bi-polar or get depressed! I am past my 30’s yet when I get a little mad my anger will just build up~ They’re sasaeng yet I think they rather are Grim Reapers or stalkers! When I heard Jaejoong’s mention on Kakao Talk I was really surprised and my heart skipped a beat. Continue reading “[TRANS] 20120308 Kim Jaejoong’s sister’s tweets.”

Up ↑