[TRANS] 20110125 Fukutaro Blog Update

Vietnamese ver.:

[T/N: Dành cho sinh nhật của Jaejoong]
Ngày mai là sinh nhật một người bạn rất quan trọng với tôi☆
Tôi rất buồn vì không thể cùng cậu ấy mừng sinh nhật…☆

Nhưng cậu ấy vẫn sẽ cười thật rạng rỡ
Tôi vẫn có thể nói vậy cho dù tôi không ở đó (bữa tiệc sinh nhật) *cười*
Mọi người cũng có thể hình dung ra đúng không ☆♪
Đó mới là điều quan trọng nhất.

Continue reading “[TRANS] 20110125 Fukutaro Blog Update”

Up ↑