[SNS] 20150105 Jaejoong cập nhật twitter và instagram – Spy

Instagram

#Ahn-jjang đang làm gì thế?

[V-TRANS] Sau đây tôi sẽ giới thiệu phòng đợi của Kim Jaejoong-nim (ngài Kim Jaejoong =)))). Ahn-jjang, đang làm gì thế? Ahn-jjang, làm gì thế hử?

Twitter

Continue reading “[SNS] 20150105 Jaejoong cập nhật twitter và instagram – Spy”

Up ↑